17.6.08

Cevşen

Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,
Ey izzetine karşı herşeyin zelil olduğu,
Ey heybetine karşı her şeyin eğildiği,
Ey korkusundan dağların yarılıp parçalandığı,
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,
Ey izniyle yerlerin karar kıldığı,
Ey gök görültüsü kendisini hamd ile tesbih ettiği,
Ey memleketinin ehline zulmetmeyen!
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin.
Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin.
Eman ver bize, eman diliyoruz.
Bizi Cehennem azabından kurtar!
(Cevşen)

Hiç yorum yok: